Tūtapa mai nuku, tūtapa mai rangi, ōi, ka tākina te mauri o Mātaatua. I waihangatia mai te waka Mātaatua i Ma’uke, i Meetia, i Te Aka Toka Manava, i Ngaru Kai Whatiwhati, i Parinuiterā.

Recite from below, recite from above, call out, chant the essence of Mātaatua. The Mātaatua waka canoe was created in Ma’uke, Me’eti’a, Te Aka Toka Manava, Ngaru Kai Whatiwhati, Parinuiterā.

Te Waka Tipua o Mātaatua

Te Tawera Hapū, Iramoko marae, Ngāti Awa

Te Waka Tipua o Mātaatua is a hapū interactive digital app developed by Te Tawera Hapū, Iramoko marae, Ngāti Awa.

This is the Ngāti Awa version of the voyage of the great Mātaatua waka, from the origins in Ma’uke, Te Aka Toka Manava to its landing in northern parts of ancient Hawaikitautauoterangi.

The app is the creation of Ngāti Awa who have generously given their time and knowledge to the development, under the leadership of Pouroto Ngaropo, Chair of Te Tawera Hapū Trust.

Te Waka Tipua o Mātaatua was developed through the Ministry of Education’s Te Aho Ngārahu fund. Te Aho Ngārahu was established in 2017 as an initiative to improve access to quality te reo Māori localised curriculum resources to support ākonga, kaiako and Kāhui Ako learning in and through te reo Māori in Māori medium and English medium settings.

Features
  • Swipe-to-Read™
  • Touch-to-Hear™
  • Touch-to-Spell™
  • Record your narration
  • Multiple languages